Protecció del disseny

En el marc d'una economia cada cop més basada en el coneixement, la protecció de les creacions és un factor clau en les decisions que es prenen quotidianament en les empreses. Si una bona invenció o creació no disposa de protecció, la faran seva els competidors més forts que estiguin en condicions de comercialitzar el producte o servei a un preu més baix sense haver de compensar financerament el veritable inventor o creador. El ple aprofitament del sistema de la propietat industrial i intel·lectual permet a les empreses beneficiar-se de la seva capacitat innovadora i creativitat fomentant alhora la innovació.

Sabies què...?

  • els espanyols gasten anualment més de 285 milions d'euros en productes falsificats. La despesa mitjana per compra se situa en 20,66 euros, amb una freqüència d'almenys dos cops l'any.
    Font: Oficina Española de Patentes y Marca

Sabies què...?

  • per tal que una pime pugui protegir la seva innovació es necessiten mecanismes d'obtenció de drets de propietat industrial i intel·lectual que siguin de qualitat, ràpids, econòmics i predicible, i, sobretot, han de ser defensables front a tercers.
    Font: Eusebi Nomen, director de la càtedra d'anàlisis d'actius intangibles d'ESADE

Sabies què...?

  • per evitar la còpia, el millor és posar-li traves. És fonamental signar les peces, identificar-les de manera explícita, solament pel fet de mostrar que el disseny té autor pot espantar al copiador.
    Font: Catàleg de l'exposició Cocos, Copias y Coincidencias