Què és el Clúster Disseny?


El Clúster Disseny és una iniciativa impulsada per BCD Barcelona Centre de Disseny amb l'objectiu de posicionar Barcelona i, per extensió, Catalunya com a pol d'excel·lència a nivell internacional en innovació a través del disseny, tot aportant valor mitjançant activitats i serveis adreçats a empreses, institucions, centres formatius i altres actors del sector.

A qui s'adreça?

El Clúster Disseny agrupa empreses que oferten serveis de disseny en qualsevol de les seves disciplines, i empreses i organitzacions - de qualsevol altre sector - que integren el disseny dins la seva estratègia empresarial com a facilitador d'innovació i element clau per a la seva competitivitat.