Observatori Disseny

Eina permanent de benchmarking amb altres països i regions que té com a finalitat recopilar i difondre estudis i documents, així com debatre i reflexionar al voltant de la relació entre competitivitat, innovació i disseny, i realitzar estudis o classificacions per tal d’obtenir dades sobre l’impacte econòmic del disseny i el seu valor estratègic a empreses i entitats públiques.

 • 2ª Enquesta sobre la Marca Barcelona ‘Survey on the Barcelona City Brand’

  BCD Barcelona Centre de Disseny, dins el seu programa Marca Barcelona ha elaborat l’enquesta ‘Survey on the Barcelona City Brand’, un qüestionari adreçat a la seva xarxa de contactes internacionals vinculats amb els esdeveniments més rellevants en el camps del disseny, l’empresa i la innovació amb l’objectiu d’aportar informació sobre els valors i els sectors que defineixen la Marca Barcelona, així com els rànquings de les ciutats globals més creatives i emergents.

  Enquesta realitzada per BCD, 2015-2016

  Consulta l'estudi en pdf

 • Estudi ‘Mapeig del Sector del Disseny a Catalunya’

  BCD Barcelona Centre de Disseny, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha elaborat el 'Mapeig del Sector del Disseny a Catalunya', un estudi que ofereix dades sobre les empreses de Catalunya que ofereixen serveis de disseny a tercers com a activitat principal, registrades o no al CNAE 74.10, i dibuixa un retrat real del sector, la seva dimensió i problemàtiques, així com les oportunitats de creixement i consolidació.

  Estudi realitzat per BCD, 2015

  Consulta l'estudi en pdf

 • Directrius per a la recollida i interpretació de dades de disseny. Proposta per a un futur Manual de Barcelona de disseny

  Directrius per recopilar i interpretar dades de disseny entès com un element fonamental per millorar la capacitat innovadora d'Europa i augmentar el creixement econòmic i la competitivitat de les empreses en el mercat global.

  Editat per BCD Barcelona Centre de Disseny (coordinador), Copenhagen Business School, Designaustria, University of Cambridge, Hungarian Intellectual Property Office i SVID Swedish Industrial Design Foundation. 2014

  Consulta l'estudi en pdf

 • Enquesta sobre la Marca Barcelona ‘Survey on the Barcelona City Brand’

  BCD Barcelona Centre de Disseny, dins el seu programa Marca Barcelona ha elaborat l’enquesta ‘Survey on the Barcelona City Brand’, un qüestionari adreçat a la seva xarxa de contactes internacionals amb l’objectiu d’aportar dades sobre els valors que defineixen la Marca Barcelona, els factors més rellevants a l’hora de decidir un projecte d’inversió a una determinada ciutat, i el rànquing de les ciutats globals més creatives.

  Enquesta realitzada per BCD, octubre 2013

  Consulta l'enquesta en pdf

 • Design for Growth & Prosperity: 21 recomanacions a la CE en matèria de disseny

  L’informe Design for Growth & Prosperity inclou 21 recomanacions sobre el rol del disseny en les polítiques europees per a una major competitivitat de les empreses i una millor qualitat de vida per als ciutadans europeus. Informe realitzat per l'European Design Leadership Board (EDLB), grup de treball del qual forma part Isabel Roig, directora general de BCD Barcelona Centre de Disseny.

  Enquesta realitzada per EDLB, 2012

  Consulta l'informe en pdf

 • La internacionalització d’empreses que ofereixen serveis de disseny

  BCD compta amb un programa d’internacionalització BCN Design Export l’objectiu del qual és la promoció de la marca Barcelona, dels seus professionals i de les seves empreses arreu del món. Per tal de conèixer els interessos i necessitats dels professionals s’ha elaborat un informe que ha permès detectar quines empreses estan exportant i quines no, quines són les àrees i mercats internacionals preferents, a quines accions internacionals volen participar i amb quines mancances i dificultats es troben.

  Informe realitzat per BCD, 2010

  Consulta l'informe en pdf

 • L'impacte econòmic del disseny a les empreses de Catalunya

  Anàlisi sobre la integració del disseny a les empreses catalanes mitjançant l’estudi de patrons del seu consum, la seva aplicació a productes i serveis, la seva percepció per part de la cultura empresarial, el procés i l’organització de les funcions disseny a l’empresa, entre d’altres. Revisió des de quatre perspectives: financera, de mercat, interna i de capacitats.
  Estudi realitzat per BCD, 2009

  Consulta l'estudi en pdf

 • DME Survey: La gestió del disseny en les empreses europees

  Estudi dut a terme en el marc del projecte europeu DME, Design Management Europe, del qual BCD ha estat partner, juntament amb altres 18 socis de 12 països europeus, cofinançat pel programa PROINNO. La finalitat d’aquest estudi ha estat analitzar com gestionen el disseny les empreses europees i esbrinar quins elements dificulten el seu ús i quines accions es poden dur a terme per incrementar la seva capacitat creativa i d’innovació.

  Consulta l'estudi en pdf

 • Diseño e innovación. La gestión del diseño en la empresa

  Aquest document va dirigit a empresaris i directius d'empresa amb l'objectiu que pugin fer servir una eina, el disseny, que és una font d'innovació i de competitivitat. Si bé totes les empreses dissenyen els seus productes i serveis, no sempre ho fan d'una manera eficaç i eficient; en altres paraules, moltes empreses no gestionen adequadament el disseny.

  Estudi publicat per la Fundación Cotec, 2008.

 • Estudio del impacto económico del diseño en España

  El disseny contribueix a la bona marxa de les empreses: les organitzacions que més creixen son les que demostren fer un millor us del disseny. Aquest estudi s'ha plantejat com un mitja per a obtenir informació de com s'interioritza la funció del disseny en les empreses espanyoles i on estan en relació a altres països europeus.

  Estudi realitzat pel DDI Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación, 2006.

 • Guia Metodològica PREDICA

  Guia metodològica de disseny de producte, definida i desenvolupada en el Projecte PREDICA, en la que s'han basat els 60 projectes que han estat desenvolupats en 85 pimes repartides per Astúries, Galícia, Cantàbria i Castella i Lleó.

  Guia publicada per la Fundación Prodintec, 2006.

 • España frente al cambio de reglas contables en la UE para los intangibles

  Aquest treball és una invitació a la reflexió empresarial i un repte a les polítiques públiques que han d'estar a l'alçada de la nova societat del coneixement, que exigeix la consideració dels intangibles com a nou motor de l'economia del futur.

  Estudi publicat pel Instituto de Análisis Intangibles i el DDI, 2005.

 • Disseny gràfic/comunicació visual a Catalunya

  Estudi sobre l'oferta de serveis de disseny gràfic i de comunicació a Catalunya que té per objectius, identificar i caracteritzar el perfil de les empreses que ofereixen aquests serveis, aconseguir una visió global del sector del disseny i preveure les mesures més adequades per integrar el disseny dins l'activitat diària de les empreses com a factor estratègic de competitivitat, innovació i diferenciació.

  Estudi realitzat per BCD, 2005.

 • Temas de diseño en la Europa de hoy

  La intenció d'aquest llibre blanc és fomentar una major comprensió del disseny i del seu potencial en el context de la Unió Europea. La indústria europea del disseny no tant sols brinda una aportació cultura i econòmica vital a la zona, sinó que a més a més pot marcar una nova direcció pels fabricants i les empreses de tot el món.

  Estudi publicat per BEDA, 2004

 • Disseny de producte a Catalunya

  Estudi sobre l'oferta de serveis de disseny de producte a Catalunya que té per objectius, identificar i caracteritzar el perfil de les empreses que ofereixen aquests serveis, aconseguir una visió global del sector del disseny i preveure les mesures més adequades per integrar el disseny dins l'activitat diària de les empreses com a factor estratègic de competitivitat, innovació i diferenciació.

  Estudi realitzat per BCD, 2002.

 • El Diseño en España

  Estudi realitzat per la Federación Española de Entidades de Promoción de Diseño on s'analitza en conjunt el sector de serveis de disseny de professionals a empreses i particulars amb l'objectiu de determinar les característiques i dimensions del sector, definir la cadena de valors i els segments estratègics, determinar el potencial competitiu dels subsectors i elaborar les recomanacions de línies d'actuació.

  Estudi realitzat per la Federación Española de Entidades de Promoción de Diseño, 2001